FIDESZ.NET  Független Interneten DEmonstráló SZemély

Az igazi vélemény nyilvánítás ára, avagy Nemzeti Konzultáció egy kisember szemével.

Ráadás:  egyéb hasznos témák gyűjteménye.

Oldalam eleinte a 2015-ös Nemzeti Konzultáció egy sajátos aspektusával foglalkozott, mert ha azt akarom, hogy véleményem eljusson a kérdezőhöz, az pénzbe kerül.

Ugyanis visszaküldtem a kérdőívet a véleményemmel kiegészítve a Miniszterelnök úrnak, de tértivevényesen! A Posta átvert, emiatt a Hírközlési Hatóság elmarasztalta.

A mostani Kormányakció ismét arra is késztetett, hogy megírjam a véleményem Orbán úrnak tértivevényesen, és nem mellékesen kíváncsi voltam a Posta levélkezelésére.

Hogy mi történt? Az oldal alján az is kiderül!

Frissítés! A Sorosról szóló konzultációs ívet is visszaküldtem az eddigieknek megfelelően tértivevényesen!  Részletek + a véleményem lent.

A második oldalon azt mutatom be, hogyan próbálja meg lehúzni ügyfeleit a FŐKÉTÜSZ. Ez minden ingatlan tulajdonos számára érdekes lehet!

A harmadik oldalon arról írok, hogyan szórakozott velem a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

 

Ha Ön tud hasonló, közérdeklődésre számot tartó dologról, írjon nekem, és nyitunk egy újabb oldalt! Info@fidesz.net

 

 

 

 

 

A dolog kapcsán néhány érdekes részlettel találtam szemben magam:

Miniszterelnök úr levelét azzal fejezi be:

„Tisztelettel arra kérem, lépjen velünk kapcsolatba, mondja el nekünk is, hogy mit gondol a föltett kérdésekről, töltse ki, és küldje vissza a kérdőívet. Számítok a véleményére.”

Kaptam is egy mellékelt válaszborítékot, melyen ez áll:

„Belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dolog fontosságára tekintettel fel akartam adni a kérdőívet és a Miniszterelnök úr unszolására megfogalmazott véleményem a válaszborítékban tértivevényesen, ám a postán azt a választ kaptam, hogy ebben az esetben ki kell fizetnem a feladási díjat.

???

Ezt roppant furcsának találom! Ha demokráciásdit akarunk játszani anonim módon és az eredményeket tekintve kontrolálhatatlanul, az ingyen van. Ám ha valóban megfogalmazom a gondolataimat, és adom hozzá a nevemet, akkor már fizetni kell érte.

 

A Budapest XX. I. számú postahivatalban be is írtam  vásárlók könyvébe. A bejegyzésem lejjebb olvasható!

Erre már reagálnom kellett, és az alábbi levelet küldtem a Média Hatóságnak, mint a Posta ellenőrző szervéhez!

 

Szabó Ferenc Lajos

1204. Budapest, Akácfa u. 79.

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

1525. Budapest Pf.75.

 

Tárgy: Magyar Posta Zrt. P-286278/2015 iktató számú válaszlevele

 

 

Tisztelt Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság!

 

Alulírott Szabó Ferenc Lajos 2015. június 27.-én a Budapest XX. I. számú postán tettem észrevételt a Vásárlók könyvébe N149781 sorszám alatt, melyre a Postától a fenti számú válaszlevelet kaptam.

 

A kapott választ nem fogadom el!

 

A vásárlók könyvébe az alábbi bejelentést tettem:

„A mai napon a Budapest XX. I. számú postán akartam feladni a 172501113461-es ragszámú levelet, mely a Nemzeti Konzultációra küldött válaszomat és az ahhoz csatolt Orbán Viktor Úrnak címzett levelemet tartalmazta.

A borítékon az állt: „az esedékes díjat a címzett fizeti.”

Ennek ellenére mégis 575 Ft-ot kellett fizetnem a tértivevényes levélért.

Kérem szíves tájékoztatásukat, milyen jogszabály alapján veszik át, továbbítják, illetve kézbesítik az ilyen küldeményeket!

Köszönettel:

Szabó Ferenc Lajos”

 

Bejegyzésemre az alábbi választ kaptam:

„Hivatkozva a 2015. június 27.-én tett bejelentésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Általános Szerződési Feltételeink szerint , a címzett (válaszküldemény előállítója) határozza meg, és jelöli azokat a szolgáltatásokat, melyek igénybevétele mellett a küldemény díj nélkül feladható. Amennyiben a feladó további szolgáltatásokat, vagy elsőbbségi kezelést vesz igénybe, annak díját a válaszküldemény feladáskor neki kell megfizetni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a munkánkat meghatározó jogszabály előírása értelmében a nem elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő harmadik munkanap, legalább 97%-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.”

 

Azon túlmenően, hogy utóbbi bekezdést nem tudom milyen meggondolásból tette hozzá a válaszadó, igen elgondolkodtató, mert – véleményem szerint -  az un. „sima leveleket” maximum darabszámot illetően lehet követni, minden más adat csak tájékoztató jellegű. Gondolom ez amolyan sablon válasz, de a probléma nem jelen levelem tárgya.

 

A válasz első bekezdése aggályos több szempontból is, - véleményem szerint -. A feladott levélért a nevemre kiállított nyugtával bizonyítottan 575 Ft-ot fizettem. Ez a teljes ára egy szabvány méretű, 30gr-ot meg nem haladó ajánlott tértivevényes levélnek.

A Posta válaszából úgy értelmezem, hogy nekem az un. „sima levél” és az ajánlott-tértivevényes levél különbözetét kellett volna megfizetnem, ami esetemben 115 Ft-tal kevesebb, tehát 460 Ft kellett volna, hogy legyen. Megítélésem szerint a válaszküldemény előállítója nem pontosan szabta meg a válaszlevél feladhatóságának körülményeit, mert figyelmen kívül hagyta annak lehetőségét, ha – mint esetemben – feladó fontosnak tartja válasza címzetthez való biztos eljutását, annak költségéről nem rendelkezett.

A borítékon ez állt:

„Belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti” Ha a válaszküldemény előállítója fontosnak tartotta kikötni, hogy a levél csak belföldre adható fel bérmentesítés nélkül, határoznia kellett volna az egyéb szóba jöhető körülményekről is, pl ha valaki fontosnak tartja, hogy válaszküldeménye eljusson a címzetthez, viszont annak költségeit nem vállalja.

A „válasz”-ban nem kaptam választ arra kérdésemre, hogy a konkrét esetben milyen jogszabály alapján végzi a Posta az ilyen jellegű küldemények kezelését, következésképpen nem tudok meggyőződni arról, hogy a Posta járt el véleményem szerint szabálytalanul, vagy a válaszküldemény előállítója nem volt körültekintő a feltételek meghatározásánál.

A válaszadó az Általános Szerződési Feltételekre hivatkozik mint jogforrás.

Véleményem szerint ez aggályos, mert azzal egyenértékű, mintha egy bíróság az ítéletében mindössze annyit mondana, hogy ítélete a PTK-n alapul, és semmilyen további információt nem adna arra nézve, hogy mely paragrafus alapján ítélkezett.  Azt gondolom, hogy nem életszerű, hogy minden állampolgárnak minden esetben magának kellene megkeresnie az esetére vonatkozó törvénykönyvben a megfelelő paragrafust.

Ezen túlmenően az is kérdéseket vet fel, hogy az ÁSZF egyáltalán tartalmaz-e útmutatásokat az esetemre, mert megítélésem szerint egy ilyen jellegű megbízás – jelen esetben a Miniszterelnöki Hivataltól a Posta Zrt felé - külön szerződésen alapul, aminek lehet alapja az ÁSZF.

Összességében azt gondolom, hogy egy ilyen fajsúlyú kérdésben mint a Nemzeti Konzultáció, nem adható az a válasz az aggályos kérdésekkel szembekerülő állampolgárnak, hogy olvassa el az ÁSZF-et, továbbá azt is gondolom, hogy jelen esetben a Magyar Posta Zrt. megkárosított engem.

 

Állásfoglalásukat várva maradok tisztelettel!

 

2015. 07.17.                                                                                        Tisztelettel:

 

 

                                                                                          ………………………………………………….

 

Mellékletek:

149781 számú Magyar Posta Zrt vásárlók könyve bejegyzés

Magyar Posta Zrt. P-286278/2015 iktatószámú válaszlevele

Miniszterelnökség KEKKH-2009-KÜÉI-1-3193 számú Válaszküldemény boríték másolata

2016.10.03.

Adós maradtam a fenti történet végével: közben még történt néhány levélváltás, és visszakaptam a díjkülönbözetet a Postától.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság pedig elmarasztalta a Postát, többek között ezt írta:

„a Hatóság a Szolgáltatót felhívja a hasonló esetek elkerülésére tett szolgáltatói intézkedésekről készített tájékoztatás - Hatóság részére - 45 napon belül történő megküldésére.”

De a sztorinak igazi csattanója is volt: én leginkább azt firtattam, hogy mi lett a  Miniszterelnök Úrnak küldött tértivevényes levelemmel.

A levél nem jutott el a címzetthez első menetben, de felszólalásomra „ismét megvizsgálták” a sorsát, és kiderült, hogy a levél ugyan eljutott a címzetthez, de a tértivény „leválasztásra került menet közben” és ezt a problémát úgy hidalta át a Miniszterelnöki Hivatal, hogy:

utólag gyártottak számomra  egy átvételi elismervényt, amit el is küldött nekem a Posta, bizonyítandó, hogy a levél eljutott a címzetthez. Kíváncsi lennék, bármilyen igazgatási szerv miként értékelné ezt az eljárást bármilyen ügyben?

Válasz a levelemre természetesen nem érkezett, tehát párbeszéd nem alakult ki a Miniszterelnök Úrral.

Ennek okán a magam módján fejeztem ki véleményemet a kvóta népszavazáson:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szégyellem, hogy valaha

a Fideszre szavaztam!

És akkor következzen az idei Konzultáció, a 2017-es!

2017.04.22.

A mai napon ugyan abban a Posta hivatalban feladtam fenti levelem tértivevényesen Magyarország Kormányának, és természetesen megint szabálytalanul lett megszabva a feladási díj. Vagyis a Posta ugyan úgy szabálytalanul járt el, mint 2 évvel ezelőtt. Kíváncsi vagyok a Hírközlési Hatóság él-e szankciókkal a Posta ellen.

Külön meg fogom kérdezni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, hogy a Posta eleget tett-e a 2015. augusztusban kelt „Végzés”-ben foglalt „felhívás”-nak.

Természetesen első sorban nem az az érdekes, hogy hogyan működik a Posta ebben az ügyben, bár nem mellékes, mert mégis csak egy állami vállalatról van szó!

Az inkább, hogy mennyire veszi komolyan a Kormány a saját kampányait, ha ennyire nem figyelnek oda, hogy legalább alakilag megfeleljen az egész akció a szabályoknak?

 

Ami az igazán döbbenetes, hogy Magyarország Kormánya ilyen tartalmú levelekkel kívánja felkorcsácsolni a társadalomban egyébként is elharapódzott tömeghisztériát,

és a napnál világosabb, hogy ezzel az egésszel valami sokkal nagyobb horderejű dologról kívánja elterelni a társadalom figyelmét!

Engem tényleg aggodalommal tölt el, ami ebben az országban történik, és ki tudja mi vár még reánk az elkövetkező egy évben a választásig!?

 

Tisztelt Olvasó!

Ha van véleménye, vagy tud hasonló eseményekről és azt szeretné, hogy nyilvánosságot kapjon, írjon nekem!

Info@fidesz.net

 

Szabó Ferenc 

+ Az ezekről alkotott véleményem:

2017.11.20.

A mai napon ugyanabban a Posta hivatalban feladtam a Soros Konzultációra adott válaszomat természetesen tértivevényesen, de a helyzet a Postánál most sem változott.

610 Ft-ot fizettem a Nemzeti Konzultációs válaszlevél visszaküldéséért, melynek válaszborítékjára továbbra is valami olyasmi van írva, hogy belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti. Persze az NMHH már 2x kioktatott, hogy ez így rendben van, de szerintem nincs.

Ismét beírtam a Vásárlók könyvébe, most várok a válaszra.

Az áprilisi bejegyzésemmel kapcsolatban adós vagyok a végeredménnyel:

A Posta nem is vitatkozott, visszautalt 120 Ft-ot, és közölték velem:

„Bejelentését követően munkatársunk figyelmét a pontos és körültekintő munkavégzésre felhívtuk.”

- Csak remélni tudom, hogy nem internálták! -

Továbbá az NMHH megállapította a mulasztást immár másodszor!

Most várom a Posta válaszát, amit továbbítok az NMHH-nak, és fel fogom tenni a kérdést, hogy egy hivatal (Posta) hányszor követheti el ugyan azt a hibát?

A szolgáltatókra nincs valami féle 3 csapás törvény? Vagy az egész csak arról szól, hogy ez a konzultációs dolog minél zavarosabb és követhetetlen legyen.

 

De most szeretnék foglalkozni egy kicsit magával a Soros konzultációval, és elmondom, hogyan látja ezt egy magamfajta általános tájékozottsággal rendelkező polgár:

Azzal, hogy visszaküldtem, csekély mértékben, de nyílván növelem azok elégedettségét, akik kiagyalták ezt az egészet.

Felteszem azonban, hogy nem vagyok egyedül, aki egyet nem értésének ad hangot, de a szerzőket ez nem hiszem, hogy érdekli. Talán az, hogy mennyien küldik vissza.

Ugyanis ki tudja ellenőrizni azokat a számokat, amiket időről időre közzétesznek, és főként ki tudja, hogy a visszaküldött ívek miket tartalmaznak.

De a nap fénypontja számomra ez az Origo cikk: http://www.origo.hu/itthon/20171120-soros-gyorgy-tamadas-magyarorszag-illegalis-bevandorlas.html

Az némiképp meglepett, hogy a szerző odaírta a nevét.

A tartalma kevésbé.

Az, hogy alig burkoltan zsidózik, eddig sem volt titok. De szeretném kérdezni: ez az ember a 80-as évek végén is zsidó volt, akkor jó volt a pénze azoknak, akik most  „küzdelmet” folytatnak ellene? Vagy az egyik zsidó pénze jó, a másiké meg rossz? Ha nekem adja jó, ha másnak akkor rossz?

Vagy már régen túl vannak azon, hogy rászorulnának? Most már vannak olyan helyzetben, hogy meg tudják oldani egymás között?

Lassan ezé a pár száz emberé az ország! Mi meg tűrjük, mint a birkák. Vajon mit tudnak azok az emberek akik Istenítik Orbánt, amit én nem tudok?

Lehet, hogy elhitetik velük, hogy amit most összeharácsolnak, egyszer majd szétosszák az emberek között?

Azt nem hiszem, hogy 2 millió embernek olyan haszna származna ebből a rezsimből, ami miatt bármi ellenére kitartanak a nagyvezér mellett.

Vagy ennyire el tudja velük hitetni, hogy ő majd megvédi őket mindentől? Talán még saját maguktól is!

Természetesen tudom a választ: nincs jobb! Továbbá olyan szinten markában tartja a belső ellenségeit, hogy azok mindig csak a nagy fekete autót várják.

A minap egy hotel medencéjében beszédbe elegyedtem egy korombéli férfivel. Mikor Orbánról kezdett beszélni, lehalkította a hangját.

Ilyet legutóbb akkor tapasztaltam, amikor a Vidám Park pártitkárával beszélgettem, és azt mondta halkan: Ferikém, rosszul mennek a dolgok.

Nos, mikor arról beszéltem medencetársammal, hogy haragszom a mezőkövesdi Balneo hotel korábbi(??) tulajdonosaira mert megloptak, azt mondta:

„Na, nekem most már mennem kell!”

Tisztára, mintha 1985-ben lennénk.

 

Azon tűnődök, ha Soros a napokban hirtelen meghalna, Orbán és barátai mit éreznének? Örömöt, vagy bánatot?

Szerintem utóbbi! Mert akkor a választásig hátralévő időben mivel riogatnák honfitársaimat?

Öt hónap alatt nem lehet felépíteni egy másik ellenségképet.

De bajban lenne a tehetségtelen és álszent ellenzék is, mert akkor már nem lenne elég a Soros akcióterv bírálata, hanem elő kellene állni valami lényegivel.

Lassan majd igazi megoldásokat kell felmutatni a „legyőzzük Orbán rezsimjét”  kijelentések hogyanjára is!

Szerintem ezek teljesen elégedettek lennének azzal, ha ugyanolyan létszámban és összetételben bejutnának a Parlamentbe, ahogy most vannak.

De néhányan biztos bajban lesznek, mert Orbán még több ülést betölt, és a Momentum is elcsaklizik tőlük néhány széket.

 

Addig is el kellene gondolkodnunk, hogy mit teszünk!

Szerintem 4 lehetőség közül választhatunk:

- tétlenül nézzük, hogy Orbán és bandája ráteszi a kezét mindenre, (ezt nem csak a javakra értem, hanem szó szerint mindenre)

- rábízzuk magunkat a semmirekellő ellenzékre, akik a Hír Tv-ben siránkoznak,

- kivárjuk Simicska atombombájának ledobását,

- vagy a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat.

 

Addig is nézzék meg a www.fidesz.net oldalam, ahol szégyenkőre ültetek olyanokat, akik szerintem megérdemlik. Most éppen az NMHH-t.

 

Szabó Ferenc

Info@fidesz.net