FIDESZ.NET   Független Interneten DEmonstráló SZemély

Az igazi vélemény nyilvánítás ára, avagy a Nemzeti Konzultáció egy kisember szemével.

Ráadás:  egyéb hasznos témák gyűjteménye.

Oldalam eleinte a 2015-ös Nemzeti Konzultáció egy sajátos aspektusával foglalkozott, mert ha azt akarom, hogy véleményem eljusson a kérdezőhöz, az pénzbe kerül.

Ugyanis visszaküldtem a kérdőívet a véleményemmel kiegészítve a Miniszterelnök úrnak, de tértivevényesen! A Posta átvert, emiatt a Hírközlési Hatóság elmarasztalta.

A mostani Kormányakció ismét arra is késztetett, hogy megírjam a véleményem Orbán úrnak tértivevényesen, és nem mellékesen kíváncsi voltam a Posta levélkezelésére.

Hogy mi történt? Az oldal alján az is kiderül!

 

A második oldalon azt mutatom be, hogyan próbálja meg lehúzni ügyfeleit a FŐKÉTÜSZ. Ez minden ingatlan tulajdonos számára érdekes lehet!

A harmadik oldalon arról írok, hogyan szórakozott velem a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

 

Ha Ön tud hasonló, közérdeklődésre számot tartó dologról, írjon nekem, és nyitunk egy újabb oldalt! Info@fidesz.net

 

 

 

 

 

A dolog kapcsán néhány érdekes részlettel találtam szemben magam:

Miniszterelnök úr levelét azzal fejezi be:

„Tisztelettel arra kérem, lépjen velünk kapcsolatba, mondja el nekünk is, hogy mit gondol a föltett kérdésekről, töltse ki, és küldje vissza a kérdőívet. Számítok a véleményére.”

Kaptam is egy mellékelt válaszborítékot, melyen ez áll:

„Belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dolog fontosságára tekintettel fel akartam adni a kérdőívet és a Miniszterelnök úr unszolására megfogalmazott véleményem a válaszborítékban tértivevényesen, ám a postán azt a választ kaptam, hogy ebben az esetben ki kell fizetnem a feladási díjat.

???

Ezt roppant furcsának találom! Ha demokráciásdit akarunk játszani anonim módon és az eredményeket tekintve kontrolálhatatlanul, az ingyen van. Ám ha valóban megfogalmazom a gondolataimat, és adom hozzá a nevemet, akkor már fizetni kell érte.

 

A Budapest XX. I. számú postahivatalban be is írtam  vásárlók könyvébe. A bejegyzésem lejjebb olvasható!

Erre már reagálnom kellett, és az alábbi levelet küldtem a Média Hatóságnak, mint a Posta ellenőrző szervéhez!

 

Szabó Ferenc Lajos

1204. Budapest, Akácfa u. 79.

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

1525. Budapest Pf.75.

 

Tárgy: Magyar Posta Zrt. P-286278/2015 iktató számú válaszlevele

 

 

Tisztelt Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság!

 

Alulírott Szabó Ferenc Lajos 2015. június 27.-én a Budapest XX. I. számú postán tettem észrevételt a Vásárlók könyvébe N149781 sorszám alatt, melyre a Postától a fenti számú válaszlevelet kaptam.

 

A kapott választ nem fogadom el!

 

A vásárlók könyvébe az alábbi bejelentést tettem:

„A mai napon a Budapest XX. I. számú postán akartam feladni a 172501113461-es ragszámú levelet, mely a Nemzeti Konzultációra küldött válaszomat és az ahhoz csatolt Orbán Viktor Úrnak címzett levelemet tartalmazta.

A borítékon az állt: „az esedékes díjat a címzett fizeti.”

Ennek ellenére mégis 575 Ft-ot kellett fizetnem a tértivevényes levélért.

Kérem szíves tájékoztatásukat, milyen jogszabály alapján veszik át, továbbítják, illetve kézbesítik az ilyen küldeményeket!

Köszönettel:

Szabó Ferenc Lajos”

 

Bejegyzésemre az alábbi választ kaptam:

„Hivatkozva a 2015. június 27.-én tett bejelentésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Általános Szerződési Feltételeink szerint , a címzett (válaszküldemény előállítója) határozza meg, és jelöli azokat a szolgáltatásokat, melyek igénybevétele mellett a küldemény díj nélkül feladható. Amennyiben a feladó további szolgáltatásokat, vagy elsőbbségi kezelést vesz igénybe, annak díját a válaszküldemény feladáskor neki kell megfizetni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a munkánkat meghatározó jogszabály előírása értelmében a nem elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő harmadik munkanap, legalább 97%-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.”

 

Azon túlmenően, hogy utóbbi bekezdést nem tudom milyen meggondolásból tette hozzá a válaszadó, igen elgondolkodtató, mert – véleményem szerint -  az un. „sima leveleket” maximum darabszámot illetően lehet követni, minden más adat csak tájékoztató jellegű. Gondolom ez amolyan sablon válasz, de a probléma nem jelen levelem tárgya.

 

A válasz első bekezdése aggályos több szempontból is, - véleményem szerint -. A feladott levélért a nevemre kiállított nyugtával bizonyítottan 575 Ft-ot fizettem. Ez a teljes ára egy szabvány méretű, 30gr-ot meg nem haladó ajánlott tértivevényes levélnek.

A Posta válaszából úgy értelmezem, hogy nekem az un. „sima levél” és az ajánlott-tértivevényes levél különbözetét kellett volna megfizetnem, ami esetemben 115 Ft-tal kevesebb, tehát 460 Ft kellett volna, hogy legyen. Megítélésem szerint a válaszküldemény előállítója nem pontosan szabta meg a válaszlevél feladhatóságának körülményeit, mert figyelmen kívül hagyta annak lehetőségét, ha – mint esetemben – feladó fontosnak tartja válasza címzetthez való biztos eljutását, annak költségéről nem rendelkezett.

A borítékon ez állt:

„Belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti” Ha a válaszküldemény előállítója fontosnak tartotta kikötni, hogy a levél csak belföldre adható fel bérmentesítés nélkül, határoznia kellett volna az egyéb szóba jöhető körülményekről is, pl ha valaki fontosnak tartja, hogy válaszküldeménye eljusson a címzetthez, viszont annak költségeit nem vállalja.

A „válasz”-ban nem kaptam választ arra kérdésemre, hogy a konkrét esetben milyen jogszabály alapján végzi a Posta az ilyen jellegű küldemények kezelését, következésképpen nem tudok meggyőződni arról, hogy a Posta járt el véleményem szerint szabálytalanul, vagy a válaszküldemény előállítója nem volt körültekintő a feltételek meghatározásánál.

A válaszadó az Általános Szerződési Feltételekre hivatkozik mint jogforrás.

Véleményem szerint ez aggályos, mert azzal egyenértékű, mintha egy bíróság az ítéletében mindössze annyit mondana, hogy ítélete a PTK-n alapul, és semmilyen további információt nem adna arra nézve, hogy mely paragrafus alapján ítélkezett.  Azt gondolom, hogy nem életszerű, hogy minden állampolgárnak minden esetben magának kellene megkeresnie az esetére vonatkozó törvénykönyvben a megfelelő paragrafust.

Ezen túlmenően az is kérdéseket vet fel, hogy az ÁSZF egyáltalán tartalmaz-e útmutatásokat az esetemre, mert megítélésem szerint egy ilyen jellegű megbízás – jelen esetben a Miniszterelnöki Hivataltól a Posta Zrt felé - külön szerződésen alapul, aminek lehet alapja az ÁSZF.

Összességében azt gondolom, hogy egy ilyen fajsúlyú kérdésben mint a Nemzeti Konzultáció, nem adható az a válasz az aggályos kérdésekkel szembekerülő állampolgárnak, hogy olvassa el az ÁSZF-et, továbbá azt is gondolom, hogy jelen esetben a Magyar Posta Zrt. megkárosított engem.

 

Állásfoglalásukat várva maradok tisztelettel!

 

2015. 07.17.                                                                                        Tisztelettel:

 

 

                                                                                          ………………………………………………….

 

Mellékletek:

149781 számú Magyar Posta Zrt vásárlók könyve bejegyzés

Magyar Posta Zrt. P-286278/2015 iktatószámú válaszlevele

Miniszterelnökség KEKKH-2009-KÜÉI-1-3193 számú Válaszküldemény boríték másolata

2016.10.03.

Adós maradtam a fenti történet végével: közben még történt néhány levélváltás, és visszakaptam a díjkülönbözetet a Postától.

A Nemzeti Hírközlési Hatóság pedig elmarasztalta a Postát, többek között ezt írta:

„a Hatóság a Szolgáltatót felhívja a hasonló esetek elkerülésére tett szolgáltatói intézkedésekről készített tájékoztatás - Hatóság részére - 45 napon belül történő megküldésére.”

De a sztorinak igazi csattanója is volt: én leginkább azt firtattam, hogy mi lett a  Miniszterelnök Úrnak küldött tértivevényes levelemmel.

A levél nem jutott el a címzetthez első menetben, de felszólalásomra „ismét megvizsgálták” a sorsát, és kiderült, hogy a levél ugyan eljutott a címzetthez, de a tértivény „leválasztásra került menet közben” és ezt a problémát úgy hidalta át a Miniszterelnöki Hivatal, hogy:

utólag gyártottak számomra  egy átvételi elismervényt, amit el is küldött nekem a Posta, bizonyítandó, hogy a levél eljutott a címzetthez. Kíváncsi lennék, bármilyen igazgatási szerv miként értékelné ezt az eljárást bármilyen ügyben?

Válasz a levelemre természetesen nem érkezett, tehát párbeszéd nem alakult ki a Miniszterelnök Úrral.

Ennek okán a magam módján fejeztem ki véleményemet a kvóta népszavazáson:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szégyellem, hogy valaha

a Fideszre szavaztam!

És akkor következzen az idei Konzultáció, a 2017-es!

2017.04.22.

A mai napon ugyan abban a Posta hivatalban feladtam fenti levelem tértivevényesen Magyarország Kormányának, és természetesen megint szabálytalanul lett megszabva a feladási díj. Vagyis a Posta ugyan úgy szabálytalanul járt el, mint 2 évvel ezelőtt. Kíváncsi vagyok a Hírközlési Hatóság él-e szankciókkal a Posta ellen.

Külön meg fogom kérdezni a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságot, hogy a Posta eleget tett-e a 2015. augusztusban kelt „Végzés”-ben foglalt „felhívás”-nak.

Természetesen első sorban nem az az érdekes, hogy hogyan működik a Posta ebben az ügyben, bár nem mellékes, mert mégis csak egy állami vállalatról van szó!

Az inkább, hogy mennyire veszi komolyan a Kormány a saját kampányait, ha ennyire nem figyelnek oda, hogy legalább alakilag megfeleljen az egész akció a szabályoknak?

 

Ami az igazán döbbenetes, hogy Magyarország Kormánya ilyen tartalmú levelekkel kívánja felkorcsácsolni a társadalomban egyébként is elharapódzott tömeghisztériát,

és a napnál világosabb, hogy ezzel az egésszel valami sokkal nagyobb horderejű dologról kívánja elterelni a társadalom figyelmét!

Engem tényleg aggodalommal tölt el, ami ebben az országban történik, és ki tudja mi vár még reánk az elkövetkező egy évben a választásig!?

 

Tisztelt Olvasó!

Ha van véleménye, vagy tud hasonló eseményekről és azt szeretné, hogy nyilvánosságot kapjon, írjon nekem!

Info@fidesz.net

 

Szabó Ferenc 

+ Az ezekről alkotott véleményem: