Jogosan, alaposan, gondosan, tárgyilagosan, szorgosan!

Óvatosan!

Pihenni vágyók,

beszállítók:

Figyelem!!!

Csődben volt?!

Aurora Hotel Kft.

Ramada hotel Lake Balaton

Salysol

 

 

 

 

A Veszprém Megyei Napló is foglakozott az üggyel! Cikk itt.

Részletek a 2. oldalon. Katt ide!

Made by Frankosan

Nemzeti Konzultáció - egy kisember szemével

Ne legyen rest, görgessen a lap aljáig!! Nagyobb képért klikk rá.

 

 

 

 

 

A dolog kapcsán néhány érdekes részlettel találtam szemben magam:

Miniszterelnök úr levelét azzal fejezi be:

„Tisztelettel arra kérem, lépjen velünk kapcsolatba, mondja el nekünk is, hogy mit gondol a föltett kérdésekről, töltse ki, és küldje vissza a kérdőívet. Számítok a véleményére.”

Kaptam is egy mellékelt válaszborítékot, melyen ez áll:

„Belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dolog fontosságára tekintettel fel akartam adni a kérdőívet és a Miniszterelnök úr unszolására megfogalmazott véleményem a válaszborítékban tértivevényesen, ám a postán azt a választ kaptam, hogy ebben az esetben ki kell fizetnem a feladási díjat.

???

Ezt roppant furcsának találom! Ha demokráciásdit akarunk játszani anonim módon és az eredményeket tekintve kontrolálhatatlanul, az ingyen van. Ám ha valóban megfogalmazom a gondolataimat, és adom hozzá a nevemet, akkor már fizetni kell érte.

 

A Budapest XX. I. számú postahivatalban be is írtam  vásárlók könyvébe. A bejegyzésem lejjebb olvasható!

Amennyiben kapok bármilyen érdemi választ, természetesen azt is közlöm jelen oldalon!

Kedves Olvasó! Ha véleménye, hozzászólása van, kérem ragadjon klaviatúrát!

E-mail nekem! Klikk

 

2015.07.26.

Választ kaptam a Postától! Érdekes!

 

2015.06.27.

Ha folytatódik a sztori természetesen publikálom.

Addig is, ha van kedve az olvasónak megismerni, hogyan húznak le minden hájjal megkent vállalkozók más cégeket,

olvasgassa, hogy jártam a nagynevű vállalkozó szállodájával, amely állítólag már nem az övé!

Erre már reagálnom kellett!!

 

Szabó Ferenc Lajos

1204. Budapest, Akácfa u. 79.

 

Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

1525. Budapest Pf.75.

 

Tárgy: Magyar Posta Zrt. P-286278/2015 iktató számú válaszlevele

 

 

Tisztelt Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság!

 

Alulírott Szabó Ferenc Lajos 2015. június 27.-én a Budapest XX. I. számú postán tettem észrevételt a Vásárlók könyvébe N149781 sorszám alatt, melyre a Postától a fenti számú válaszlevelet kaptam.

 

A kapott választ nem fogadom el!

 

A vásárlók könyvébe az alábbi bejelentést tettem:

„A mai napon a Budapest XX. I. számú postán akartam feladni a 172501113461-es ragszámú levelet, mely a Nemzeti Konzultációra küldött válaszomat és az ahhoz csatolt Orbán Viktor Úrnak címzett levelemet tartalmazta.

A borítékon az állt: „az esedékes díjat a címzett fizeti.”

Ennek ellenére mégis 575 Ft-ot kellett fizetnem a tértivevényes levélért.

Kérem szíves tájékoztatásukat, milyen jogszabály alapján veszik át, továbbítják, illetve kézbesítik az ilyen küldeményeket!

Köszönettel:

Szabó Ferenc Lajos”

 

Bejegyzésemre az alábbi választ kaptam:

„Hivatkozva a 2015. június 27.-én tett bejelentésére az alábbiakról tájékoztatjuk.

Általános Szerződési Feltételeink szerint , a címzett (válaszküldemény előállítója) határozza meg, és jelöli azokat a szolgáltatásokat, melyek igénybevétele mellett a küldemény díj nélkül feladható. Amennyiben a feladó további szolgáltatásokat, vagy elsőbbségi kezelést vesz igénybe, annak díját a válaszküldemény feladáskor neki kell megfizetni.

 

Tájékoztatjuk, hogy a munkánkat meghatározó jogszabály előírása értelmében a nem elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő harmadik munkanap, legalább 97%-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíteni kell, vagy meg kell kísérelni azok kézbesítését.”

 

Azon túlmenően, hogy utóbbi bekezdést nem tudom milyen meggondolásból tette hozzá a válaszadó, igen elgondolkodtató, mert – véleményem szerint -  az un. „sima leveleket” maximum darabszámot illetően lehet követni, minden más adat csak tájékoztató jellegű. Gondolom ez amolyan sablon válasz, de a probléma nem jelen levelem tárgya.

 

A válasz első bekezdése aggályos több szempontból is, - véleményem szerint -. A feladott levélért a nevemre kiállított nyugtával bizonyítottan 575 Ft-ot fizettem. Ez a teljes ára egy szabvány méretű, 30gr-ot meg nem haladó ajánlott tértivevényes levélnek.

A Posta válaszából úgy értelmezem, hogy nekem az un. „sima levél” és az ajánlott-tértivevényes levél különbözetét kellett volna megfizetnem, ami esetemben 115 Ft-tal kevesebb, tehát 460 Ft kellett volna, hogy legyen. Megítélésem szerint a válaszküldemény előállítója nem pontosan szabta meg a válaszlevél feladhatóságának körülményeit, mert figyelmen kívül hagyta annak lehetőségét, ha – mint esetemben – feladó fontosnak tartja válasza címzetthez való biztos eljutását, annak költségéről nem rendelkezett.

A borítékon ez állt:

„Belföldre bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díjat a címzett fizeti” Ha a válaszküldemény előállítója fontosnak tartotta kikötni, hogy a levél csak belföldre adható fel bérmentesítés nélkül, határoznia kellett volna az egyéb szóba jöhető körülményekről is, pl ha valaki fontosnak tartja, hogy válaszküldeménye eljusson a címzetthez, viszont annak költségeit nem vállalja.

A „válasz”-ban nem kaptam választ arra kérdésemre, hogy a konkrét esetben milyen jogszabály alapján végzi a Posta az ilyen jellegű küldemények kezelését, következésképpen nem tudok meggyőződni arról, hogy a Posta járt el véleményem szerint szabálytalanul, vagy a válaszküldemény előállítója nem volt körültekintő a feltételek meghatározásánál.

A válaszadó az Általános Szerződési Feltételekre hivatkozik mint jogforrás.

Véleményem szerint ez aggályos, mert azzal egyenértékű, mintha egy bíróság az ítéletében mindössze annyit mondana, hogy ítélete a PTK-n alapul, és semmilyen további információt nem adna arra nézve, hogy mely paragrafus alapján ítélkezett.  Azt gondolom, hogy nem életszerű, hogy minden állampolgárnak minden esetben magának kellene megkeresnie az esetére vonatkozó törvénykönyvben a megfelelő paragrafust.

Ezen túlmenően az is kérdéseket vet fel, hogy az ÁSZF egyáltalán tartalmaz-e útmutatásokat az esetemre, mert megítélésem szerint egy ilyen jellegű megbízás – jelen esetben a Miniszterelnöki Hivataltól a Posta Zrt felé - külön szerződésen alapul, aminek lehet alapja az ÁSZF.

Összességében azt gondolom, hogy egy ilyen fajsúlyú kérdésben mint a Nemzeti Konzultáció, nem adható az a válasz az aggályos kérdésekkel szembekerülő állampolgárnak, hogy olvassa el az ÁSZF-et, továbbá azt is gondolom, hogy jelen esetben a Magyar Posta Zrt. megkárosított engem.

 

Állásfoglalásukat várva maradok tisztelettel!

 

2015. 07.17.                                                                                        Tisztelettel:

 

 

                                                                                          ………………………………………………….

 

Mellékletek:

149781 számú Magyar Posta Zrt vásárlók könyve bejegyzés

Magyar Posta Zrt. P-286278/2015 iktatószámú válaszlevele

Miniszterelnökség KEKKH-2009-KÜÉI-1-3193 számú Válaszküldemény boríték másolata

Szövegdoboz: Egy igazi rokker:
Bernád Judit,
a Campona B.K.
igazgatója
www.campona.info

2016.10.03.

Adós maradtam a fenti történet végével: közben még történt néhány levélváltás, és visszakaptam a díjkülönbözetet a Postától.

De a sztorinak igazi csattanója is volt: én leginkább azt firtattam, hogy mi lett a  Miniszterelnök Úrnak küldött tértivevényes levelemmel.

A levél nem jutott el a címzetthez első menetben, de felszólalásomra „ismét megvizsgálták” a sorsát, és kiderült, hogy a levél ugyan eljutott a címzetthez, de a tértivény „leválasztásra került menet közben” és ezt a problémát úgy hidalta át a Miniszterelnöki Hivatal, hogy:

utólag gyártottak számomra  egy átvételi elismervényt, amit el is küldött nekem a Posta, bizonyítandó, hogy a levél eljutott a címzetthez.

Válasz a levelemre természetesen nem érkezett, tehát párbeszéd nem alakult ki a Miniszterelnök Úrral.

Ennek okán a magam módján fejeztem ki véleményemet a tegnapi kvóta népszavazáson:

 

 

 

 

 

 

 

 

Szégyellem, hogy valaha

a Fideszre szavaztam!